Kontakty

Bio Mediterranean s.r.o.
Čerešnová 320/55
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Tel.: 0948/025 362
Email: info@bio-mediterranean.com

IČO: 50344773
DIČ: 2120287686
IČ DPH: SK2120287686

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vo vložke číslo 40921/N.

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:SK3809000000005114896522

Príjem objednávok cez e-shop:
nonstop

Prevádzková doba:
Pondelok - Piatok od 9.00 do 17.00 hod

Zodpovedný vedúci:
César de Miguel Santos

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O. BOX 49A
950 50 Nitra 1
tel.:037/ 7720 001
e-mail: nr@soi.sk